Utbildningar

Varpsund Arena är en heltäckande övningsanläggning för att förbereda organisationer och medarbetare att verka i komplexa miljöer och under svåra förhållanden.

Verkliga scenarier och miljöer

Utbildningsverksamheten är en central del av Varpsund Arena. Varpsund Arena är särskilt anpassad för utbildningar inom skytte, rese- och personsäkerhet, Hostile Environment Awareness Training (HEAT), hot- och konflikthantering, sjukvårds- och brandutbildning m.m..

Varpsund Arena går att boka för egen utbildnings- och eventverksamhet.

En heltäckande övningsanläggning

Vi har tillsammans med organisationer med erfarenhet från komplexa miljöer utvecklat ett helhetskoncept som erbjuder:

  • Inomhushall och träningssamhälle att öva realistiska scenarier
  • Lektionssalar, träningshall, omklädningsrum
  • Full service inkl. teknikstöd
  • Närliggande boende