Skjutbana inomhus Stockholm

Tjänsteskytte

Uppnå maximal övningseffekt och realism för tjänsteskytte. Varpsund Arena erbjuder en inomhusskjutbana i digital framkant för realistisk scenario- och beslutsträning – året om.

Realistisk scenario- och beslutsträning

Varpsund Arena möter svenska myndigheters och säkerhetsbolags behov av en modern skytteanläggning med kapacitet att möta nya krav inom beslutsträning, konflikthantering och tjänsteskytte.

Varpsund Arena möjliggör träning på högsta nivå med skarp ammunition, utrustning, materiel och fordon.

Kvalificerat tjänsteskytte

Tillsammans med erfarna tjänsteskyttar och vapeninstruktörer har vi utvecklat ett helhetskoncept som erbjuder:

  • Modernt, realistiskt och tidseffektivt genomförande av utbildning, kompetensprov och juridiskt skytte
  • Träna komplexa beslutsscenarier, rörligt och reaktivt skytte
  • Omfattande katalog med övningsscenarier och kompetensskyttemål
  • Blue / green screen för realtidsövningar
  • Digital träffdetektering och utvärderingsstöd
  • Träningsmöjligheter både inom- och utomhus
  • Lektionssalar, träningshall, omklädningsrum
  • Full service inkl. teknikstöd
  • Skjut- och rappelleringsplattform samt tunnel
  • Hög diskretion